Positieve zelftest

Sinds kort kan je nu ook zelf een code aanvragen voor een PCR om een positieve zelftest te bevestigen. 

https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/autotest


Voor alle andere testen en testcentra: www.mijncoronatest.be

Attesten

We worden op dit moment overspoeld met vragen naar attesten. Gelieve hieronder eerst te kijken wat je precies nodig hebt en of je zelf geen attest kan aanmaken vooraleer ons te contacteren. 
Heb je toch attesten van ons nodig, gelieve dat via mail te doen en duidelijk de dag van begin symptomen of dag van hoogrisicocontact te vermelden, alsook je vaccinatiestatus.


Arbeidsongeschiktheidsattest

 • Indien symptomen of ontwikkeling van symptomen tijdens quarantaine 
 • Aan te vragen bij huisarts

Quarantaine-getuigschrift

 • Je bent arbeidsgeschikt maar moet quarantaine volgen omwille van hoogrisicocontact of omdat je covid-positief bent zonder symptomen en niet van thuis uit kan werken.
 • In principe wordt een getuigschrift van quarantaine opgesteld door medewerkers van de contacttracing.  Hoog-risico contacten kunnen zelf dat quarantainecertificaat voor hun werkgever downloaden (maximale duur 10 dagen) via mijngezondheid, aan de hand van de code die ze van het call center krijgen.
 • Een quarantainecertificaat wordt verstuurd naar het e-mailadres dat je opgaf en/of naar je eBox die je online kan raadplegen via www.myebox.be. Als je dit quarantainecertificaat niet hebt ontvangen op een van deze twee kanalen maar je hebt wel een sms met de quarantaine-code ontvangen, dan kan je het aanvragen op https://quarantaine.info-coronavirus.be/nl/quarantaine met volgende gegevens:

 • je rijksregisternummer
 • de 16-cijferige code die je per sms ontvangt (de quarantaine-code)
 • je GSM-nummer
 • je e-mailadres

Als je geen sms hebt ontvangen, kan je een certificaat aanvragen via je huisarts.


Geen Quarantaine-getuigschrift nodig

 • Verplichte quarantaine maar kan 100% telewerken


Afwezigheidsattest 36u voor werknemers via Self Assessment Testing Tool

 • Werknemers, die milde symptomen ervaren die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus, kunnen via de Self Assessment Testing Tool nagaan of een gratis coronatest zinvol is. Als de werknemers de vragenlijst hebben ingevuld, is het mogelijk dat het resultaat aanbeveelt om zich te laten testen op COVID-19. Zij krijgen daarvoor een activatiecode. De werknemers hebben dan het recht om van het werk afwezig te zijn om zich te laten testen. De tool levert hiervoor een afwezigheidsattest af.
 • Het attest is een bewijs dat de werknemers een coronatest hebben aangevraagd wegens milde klachten. Het vermeldt de dag en het uur waarop de activatiecode voor de test werd uitgegeven. Aangezien het om een gerechtvaardigde afwezigheid gaat, behoudt de werknemer zijn volledige loon (ten laste van de werkgever).
 • Werknemers die niet kunnen telewerken, mogen afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is om een test te laten afnemen tot en met het resultaat van de test. Maar er is een maximumduur van 36 uur vastgelegd die ingaat vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de tool. Kunnen de werknemers wel telewerken, dan voeren de werknemers de arbeidsovereenkomst verder uit via telewerk tot het testresultaat bekend is. Ook in dit geval geldt een maximumduur van 36 uur die loopt vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de tool.
 • Deze regeling geldt van 19 november 2021 tot en met 28 februari 2022.


Wat als kinderen in quarantaine moeten maar ouders als HRC (volledig gevaccineerd) niet in quarantaine moeten?

in dat geval kan de patiënt een verlof aanvragen in de vorm van tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van een in quarantaine geplaatst kind. 

Meer info: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-overmacht-voor-werknemers-als-hun-kind-door-de-coronamaatregelen-niet-naar-het-kinderdagverblijf-de-school-een-centrum-voor-opvang-van-personen-met-een-handicap-kan-gaan


Formulier: https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/opvang-kind-quarantaine-corona


De huisarts hoeft in principe niets te doen. De aanbeveling tot quarantaine of isolatie van het kind dat als bijlage bij dit formulier gevraagd wordt, kan afgeleverd worden door de bevoegde instantie (vb. school).


Testen en nieuwe quarantainemaatregelen

Je hebt lichte symptomen waarvoor je geen klinisch onderzoek wenst? Je wil op reis en hebt een test nodig? Je hebt een code en zoekt het dichtsbijzijnde testcentrum? Je wil je testresultaat weten? Je hebt positief getest en wil je risicocontacten doorgeven?

Surf naar www.mijncoronatest.be en via Itsme of je identiteitskaart kan je dit allemaal opzoeken.


Wat als je toch een klinisch onderzoek wenst?

Dan ben je uiteraard nog steeds welkom in de praktijk. Wij zullen je onderzoeken en indien nodig een test afnemen. Graag hiervoor telefonisch een afspraak maken.


Update boostervaccinatie (december 2021)

We raden iedereen aan zich op de QVAX-lijst of op de lokale reservelijst voor een boosterprik te plaatsten. Dit om lege plaatsen of restvaccins op te vangen. Meer info op deze website: https://www.eerstelijnszone.be/reservelijsten-voor-derde-prik-in-wetteren-en-wachtebeke.


Testlocaties in de regio

Wij kunnen vanuit 'onze regio' alvast volgend overzicht van beschikbare testlocaties delen. Dit overzicht is natuurlijk onderhevig aan wijzigingen naarmate de tijd vordert en de drukte toeneemt. Raadpleeg daarom ook steeds het online overzicht via de website. Een volledig overzicht van alles testcentra over het hele land vind je op www.mijngezondheid.be of op  www.mijncoronatest.be

LOCATIE

OPENINGSUREN

HOE RESERVEREN

UZ Gent

Corneel Heymanslaan 10 9000 Gent


Elke weekdag van 8 tot 18 uur

Op zaterdag van 8 tot 13 uur

Tot en met 30 juni: op zon- en feestdagen gesloten

Vanaf 1 juli: op zon- en feestdagen van 8 tot 13 uur


Via de website meer uitleg, voor reizigers enkel met de code die aangemaakt kan worden via www.mijngezondheid.be (max. 10 dagen op voorhand aan te vragen).


Labo CRI

Industriepark Zwijnaarde 3

9052 Zwijnaarde


Elke werkdag: 12 – 16 uur

Telefonisch: 09 329 23 00


Labo Iliano

Schouteerpark 15

9070 Destelbergen


Elke werkdag: 9 – 16 uur

Elke zaterdag: 9 – 16 uur

Online: https://www.laboiliano.be/patienten/bloedafnames-labo/



Sint-Lucas

Groenebriel 1

9000 Gent



Elke werkdag: 10 – 12 uur

Elke zaterdag: 10-12 uur

Zonder afspraak, inschrijven aan het onthaal is noodzakelijk



Maria Middelares

Buitenring 30

9000 Gent



Elke werkdag: 7.30 – 16 uur

Elke zaterdag: 7.30-16 uur

https://www.mariamiddelares.be/nl/afspraken?step=3&specialism=104&doctor=584806#appointment


Labo Medina

Koning Leopold 2 laan 1

9000 Gent


Elke werkdag: 7.30 – 10.30 uur

https://testcovid.doclr.be/labo-medina-gent/patient#!/covidafspraak?discipline=Asympto%20test



AZ Aalst

Merestraat 80, Aalst



Elke werkdag:
8 – 20 uur

Zaterdag: 8u-12u
Zondag: 9u-12u

Zonder afspraak, inschrijven aan het onthaal is noodzakelijk


AZ Lokeren

Lepelstraat 2

9160 Lokeren


Elke werkdag: 13u-17u

Zaterdag: 13u-17u

Telefonisch: 09 340 81 00


Afnamecentrum Sinbad

Koningin Astridlaan 57

9100 Sint-Niklaas


Elke werkdag: 12u – 16u

Zaterdag & zondag: 13u – 17u

Telefonisch: 03 760 70 46



Triage Merelbeke

Kloosterstraat z/n, 9820 Merelbeke



Vanaf 28/6

Maandag tem zondag: 9u30-12u30 uur

0470061486


Triage Beervelde

Kloosterstraat 2, 9080 Beervelde


Vanaf 28/6

Elke werkdag: 9u30-12u30 uur

Verdere info omtrent het maken van een afspraak volgt


Labo Nuytinck
Noorwegenstraat 4, 9940 Evergem


zie website

Momenteel enkel op afspraak via Covid telefoonnummer: 09 257 20 10.
Binnenkort online via Doclr agenda en code via mijngezondheid.be



La Kour Wetteren        7/7 van 13u tot 17u      Enkel op afspraak, via www.mijncoronatest.be

Warandelaan 14

Wetteren


Praktijkwerking COVID


Afspraak maken

Vanaf maandag 18/05/2020 kan u weer online afspraken maken. Let wel op : als u luchtwegklachten heeft of andere klachten die verdacht zijn voor Covid-19, maak dan uw afspraak telefonisch aub, zodat wij u zelf kunnen inplannen.

Kenmerken van Covid-19 zijn vooral: hoesten, vermoeidheid, spierpijn of -zwakte, koorts, kortademigheid, keelpijn, oogontsteking, verlies van smaak of geur.


Consultaties

 1. Je komt liefst alleen naar de praktijk. Als het niet anders kan, is 1 begeleider toegestaan.
 2. Ben je te vroeg, wacht dan in de auto en kom niet in de wachtzaal zitten.
 3. Je (en je begeleider) draagt /dragen een mondmasker (VERPLICHT!).
 4. Je ontsmet je handen bij binnenkomst.
 5. Je raakt zo weinig mogelijk aan in de praktijk. Wij zullen de deuren voor je openen en sluiten.
 6. Je ontsmet je handen bij het buiten gaan.


Huisbezoeken

Huisbezoeken gaan we tot een minimum beperken, daar de kans op besmetting veel groter is als we bij jou thuis moeten komen.

 1. Je maakt telefonisch een afspraak (09 336 57 27).
  Er zal gevraagd worden wat de klachten zijn. Bij klachten van koorts of bovenste luchtweginfectie komen wij niet aan huis. De arts zal telefonisch een inschatting maken of je thuis moet uitzieken, naar het triagepunt of naar de spoed moet.
 2. Een halfuur voor aankomst verlucht je de kamer goed.
 3. Bij aankomst open je zelf de deuren, zodat de arts niets moet aanraken.
 4. Je zorgt dat de arts ruimte heeft in huis om zich vrij te bewegen.
 5. Je zorgt dat je (en je eventuele gezonde begeleider) als enige in de kamer zijn.
 6. Je (en je begeleider)draagt/dragen een mondmasker.
 7. Na het onderzoek zal de arts haar schort en handschoenen bij jou achterlaten. Gooi deze direct in de vuilnisbak.


Testen

Wie?

- Als je symptomen vertoont. Ook bij lichte verkoudheidsklachten word je best getest.

- Na een hoog risico contact;

- Na terugkeer uit rode zone.

- Bij vertrek naar bepaalde landen (wordt niet terugbetaald, patiënt betaalt zelf 46 euro).

Waar?

Afhankelijk van de indicatie en of er al dan niet een klinisch onderzoek nodig is, gebeurt de test ofwel bij ons ofwel in een testcentrum. Denk je in aanmerking te komen voor een test, doe dan eerst de zelfevaluatietest op volgende website: https://travel.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat . Indien je een test nodig hebt, kan je hier zelf een code genereren die je nodig hebt om je te laten testen in een testcentrum. Denk je toch een klinisch onderzoek nodig te hebben, gelieve dan telefonisch contact op te nemen met de praktijk.

Hoe?

Op heden wordt er bij bovenstaande indicaties een wisser in de neus genomen. Dit geeft een kriebelend, licht-irritant gevoel, maar wordt over het algemeen goed verdragen.


Het is ook mogelijk om te testen in het bloed of je Corona hebt doorgemaakt, waarbij er op zoek gegaan wordt naar antilichamen. Deze test wordt niet terugbetaald en kost 10 euro. Het aantonen van antistoffen toont enkel dat je de ziekte hebt gehad, maar op heden is er geen aanwijzing dat dit wil zeggen dat je immuun bent voor Corona. Om die reden blijft de test voorbehouden voor specifieke patiënten, maar is niet bedoeld om de volledige bevolking te screenen. Het is op heden enkel mogelijk om een doorgemaakte infectie aan te tonen en niet om een acute infectie op te sporen. 


Corona-virus: info

De algemene regels blijven gelden: vermijd nauw contact met anderen (hou >1,5 m afstand), hoest en nies in een zakdoek of in je elleboog, was de handen frequent en blijf zoveel mogelijk in uw kot. Kom je toch buiten, draag dan een mondmasker.

Meer info vind je op volgende website:  https://www.info-coronavirus.be/nl/ of voor vragen kan je ook bellen naar het nummer 0800/14689.

COVID vaccinatie

Sinds eind december zijn de eerste vaccins tegen het Corona-virus goedgekeurd door de Europese Unie. 

Duidelijke info en antwoorden op de meest gestelde vragen kan je vinden op volgende website en op volgend filmpje:

https://youtu.be/Ebx8VsCk4J4

https://www.laatjevaccineren.be/ziektes/covid-19


Wanneer voorzichtig zijn?

In deze situaties is er extra voorzichtigheid nodig en neem je best contact met ons op:

 • Infectie en/of acute hoge koorts
  De toediening van het vaccin moet worden uitgesteld bij acute hoge koorts en/of acute infectie. Bij aanwezigheid van een milde infectie of lage koorts moet de vaccinatie niet worden uitgesteld.
 • Gezondheidsproblemen of eenmedische behandeling 
  - bij problemen na het eerste vaccin;
  - bij een verzwakte afweer
  - bij bloedingsproblemen of  wanneer je bloedverdunners neemt;
  - als je ooit flauwgevallen bent na een injectie met een naald;
  - als je een verzwakt immuunsysteem hebt
  - als je ooit een allergische reactie gehad hebt op een vaccin


Vaccinatiestrategie



Vaccinatiecentra

Regio Laarne wordt verwezen naar het vaccinatiecentrum in Wachtebeke.