Nieuwe HAIO (huisarts in opleiding) en nieuwe collega('s) vanaf oktober

Eind september eindigt dokter Kaatje Timmermans haar HAIO-schap en studeert ze af als huisarts. 
1 oktober start dokter Tessa Berben haar laatste HAIO- jaar bij ons. Je kan bij haar voor alle huisartsgerelateerde klachten terecht. Zij werkt zelfstandig, maar kan ons ten alle tijde om advies vragen. 

Om de drukte van het najaar op te vangen komt dokter Rodolphe Liagre van oktober tem december de praktijk versterken. 

Vanaf januari 2024 komt dokter Kaatje Timmermans terug om de praktijk te versterken.


!!!UPDATE!!!! COVID- en griepvaccinatie najaar 2023


Omwille van de berichtgeving dat de covid-piek vroeger komt dan verwacht, gaan we het vaccinatiemoment voor covid – in tegenstelling tot eerdere communicatie – vervroegen naar zaterdag 7 oktober.

De vaccinatiemomenten voor griep behouden we op 21 oktober en 28 oktober.

Hieronder kan je lezen of je in aanmerking komt voor één of beide vaccins en kan je lezen hoe alles praktisch in zijn werk gaat.


Doelgroep griepvaccin

Groep 1: personen met risico op complicaties, dit wil zeggen:

 • Alle 65 +'ers
 • Alle personen vanaf 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening
 • Elke patiënt van 18 jaar of ouder met een immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling Personen die in een instelling verblijven
 • Alle zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap)
 • Iedereen met een body mass index (BMI) = 40 kg/m2
 • Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.

Groep 2: Alle personen werkzaam in de gezondheidssector (binnen en buiten zorginstellingen)

Groep 3: Personen die onder hetzelfde dak wonen (cocoonvaccinatiestrategie) als:

 • De risicopersonen (Personen uit groep 1)
 • Kinderen jonger dan 6 maanden zonder risicofactoren waarvan de moeder geen griepvaccin heeft gekregen tijdens de zwangerschap.


Doelgroep covidvaccin

Groep 1: mensen met een verhoogd risico op overlijden of ernstige vormen van de ziekte (ziekenhuisopname, intensieve zorg, overlijden):

 • Alle 65 +'ers
 • Personen die in een instelling voor langdurige zorg of verpleeghuis wonen
 • Alle zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap)
 • Iedereen met een body mass index (BMI) = 40 kg/m2
 • Alle personen van 18 jaar of ouder die lijden aan een onderliggende chronische aandoening
 • Alle kinderen met ernstige chronische aandoeningen (die de nierfunctie, het maag-darmkanaal, het hart- en vaatstelsel, de ademhaling of de neurologische gezondheid aantasten)
 • Alle personen met een verstandelijke beperking zoals dementie, ernstige depressie, schizofreniespectrumstoornissen
 • Alle personen met een zeldzame ziekte (waaronder het syndroom van Down met bijbehorende comorbiditeiten of immunologische stoornissen)
 • Alle personen met een immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling

Groep 2: Alle personen werkzaam in de gezondheidszorg (binnen en buiten zorginstellingen

Groep 3: Alle personen die in hetzelfde huishouden wonen (de cocoonvaccinatiestrategie) als: Ernstige en zeer ernstige immuun gecompromitteerde patiënten


Praktisch

Het covid vaccin zal beschikbaar zijn in de praktijk. Hiervoor moet u dus zelf niets ondernemen. Voor het Covid vaccin moet u niets betalen. Dit wordt gratis door de overheid beschikbaar gesteld.

Voor het griepvaccin moet u eerste mailen of bellen voor een voorschrift en dit moet je wel bij de apotheek afhalen, thuis in de koelkast bewaren en meenemen naar de praktijk op uw vaccinatieafspraak. Als u tot de prioritaire doelgroep behoort, wordt uw griepvaccin gedeeltelijk terugbetaald en betaalt u zelf € 4,08 of € 2,45 bij een verhoogde tegemoetkoming. Vraag aan de apotheek een bewijs van betaling om in te dienen bij uw ziekenfonds. Bij sommige ziekenfondsen ontvangt u nog een extra tegemoetkoming.

We gaan voor covid vaccineren op 7 oktober. Patiënten die reeds een afspraak hadden eind oktober zullen gecontacteerd worden om dit opnieuw in te plannen.

We gaan voor griep vaccineren op zaterdag 21 oktober en 28 oktober. De afspraken die reeds gegeven werden, blijven behouden.

U kan via mail eb.tenelet@enraalkjitkarpnestrasiuh (bij voorkeur) of telefonisch op 09 366 57 27 een afspraak maken op de gewenste dag. Vermeld of u beide vaccins wil toegediend krijgen of alleen covid of griep.

Gezien de beperkte houdbaarheid van het covidvaccin is het voor ons heel belangrijk om te weten hoeveel patiënten er komen. Om die reden kunnen we dus geen vaccinaties tijdens de reguliere raadpleging toedienen maar alleen tijdens de voorziene vaccinatiemomenten. Om de vaccins tijdig te kunnen bestellen, vragen we om een afspraak te maken voor 20 september.

Indien u de dag van uw afspraak één van de volgende symptomen (koorts, hoesten en/of ademhalingsmoeilijkheden, spierpijn, keelpijn of hoofdpijn, vermoeidheid, geur- en smaakverlies, verkoudheid, diarree) zou hebben kan u best uw vaccinatie uitstellen en even contact nemen met de praktijk voor een nieuwe afspraak.?

Als u nog vragen zou hebben over de griep- of covid vaccinatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar om u te ondersteunen bij het nemen van de beste beslissing voor uw gezondheid.


Mondmasker niet langer verplicht

Het dragen van een mondmasker is niet langer verplicht.
We vragen wel aan de patiënten met een bovenste luchtweginfectie (hoesten, keelpijn, neusloop) om er één te dragen om medepatiënten en artsen niet te besmetten.

Het is druk in de huisartsenpraktijk... enkele tips

U heeft ongetwijfeld de laatste tijd veel in de media gehoord dat de huisartsen het erg druk hebben.  Dat wil echter niet zeggen dat wij u niet verder kunnen helpen of dat u uw zorg moet uitstellen. Integendeel!  Het vraagt gewoon om iets meer planning zodat iedereen tijdig de gepaste hulp kan krijgen. Ook u kan ons helpen om deze planning vlot te laten verlopen. Daarom delen we graag onderstaande tips met u. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we onze zorg zo goed mogelijk kunnen blijven garanderen!

 • Heb je een afspraak nodig, wacht dan niet te lang om deze vast te leggen. 
 • Zie je online geen afspraken beschikbaar staan?  Bel dan naar de praktijk.  Doorgaans hebben we elke dag nog afspraken ter beschikking die niet online staan, specifiek voor mensen met dringende problemen.
 • Geef aan of het een dringende  afspraak is of niet. 
 • Geraak je ‘s ochtends niet meteen telefonisch binnen in de praktijk?  Heb geduld, waarschijnlijk zijn de telefoonlijnen overbezet.  Probeer het over een vijftal minuten nog eens. 
 • Ga voor elke consultatie na of je nog voorschriften voor je vaste medicatie nodig hebt en bespreek dit tijdens je afspraak.
 • Hou je telefoongesprek met je arts zo kort mogelijk.  Heb je meer tijd nodig, maak dan een afspraak.
 • Twijfel je of je een doktersafspraak nodig hebt?  Kijk het na op: www.moetiknaardedokter.be

Bij geplande controles

 • Als je op een geplande controle moet komen, boek dan liefst één of twee weken op voorhand je afspraak in.
 • Geplande controles plan je bij voorkeur niet op maandagen, brugdagen of na een verlengd weekend. Zo kunnen mensen die in het weekend ziek worden vlot terecht.
 • Plan routine afspraken bij voorkeur buiten de vakantie periodes.  Vaak nemen huisartsen dan zelf ook verlof en is het dus drukker voor de overgebleven artsen.

Wist je dat…?

 • Ouders van schoolgaande kinderen over attesten beschikken om een kortdurende afwezigheid van school zelf te rechtvaardigen.
 • Werknemers van bedrijven met meer dan 50 werknemers vanaf nu drie maal per jaar één dag kunnen thuisblijven omwille van ziekte, zonder hiervoor een doktersbriefje te moeten binnenbrengen.
 • Je op www.zinloosattest.be meer info kan vinden over courante attesten die eigenlijk niet gerechtvaardigd zijn.  Zo help je ons om de administratieve overlast te verminderen.

Huisbezoeken

 • Gelieve huisbezoeken voor 11 uur aan te vragen.
 • Huisbezoeken worden in principe voorbehouden voor immobiele en ernstig zieke patiënten. Indien je in de mogelijkheid bent om naar de praktijk te komen, gelieve dan een consultatie in te plannen en niet te bellen voor een huisbezoek. 

Gelukkig nieuwjaar - nieuwe tarieven - COVID - nieuwe patiënten

We wensen jullie allen een gezond en gelukkig 2023!


Misschien hebben jullie op het nieuws gehoord dat een consultatie en huisbezoek bij/door de huisarts duurder wordt. Het remgeld blijft echter hetzelfde, dus voor de patiënt verandert er niets.


Gelieve bij luchtwegklachten, vooraleer je op consultatie komt, een zelftest voor covid te doen. Dit om andere patiënten en de artsen te beschermen. 


We nemen terug nieuwe patiënten aan. Wel enkel mensen die geen huisarts hebben en in Laarne wonen. 


Nieuws ivm secretariaatsmedewerkers

Er is de voorbije tijd het één en ander veranderd bij onze secretariaatsmedewerkers. Zoals de meesten ondertussen wel weten, werkt Kelly Van Damme sinds juni bij ons op het secretariaat. Begin oktober heeft Christel voor een andere job gekozen en zal ze niet langer bij ons werken. 


Sofie en Kelly verzorgen op dit moment de permanentie van het secretariaat, elke dag van 8u tot 18u, behalve op vrijdag, dan is er permanentie tot 12u. Gelieve voor attesten en niet dringende zaken te bellen en langs te komen op de momenten dat er iemand van het secretariaat aanwezig is. Enkel voor dringende zaken is de arts bereikbaar tot 19u. Gelieve hier rekening mee te houden.

Elektronische voorschriften


Sinds de invoer van de elektronische voorschriften, merken we dat meer en meer patiënten bellen om hun voorschriften te verlengen. Dit zorgt voor telefonische overlast en soms verliezen we hierdoor het overzicht wat er wanneer wordt voorgeschreven.

Daarom zouden we willen vragen om voldoende voorschriften te vragen tijdens de consultatie, zodat er achteraf niet meer gebeld moet worden voor een verlenging.

Bedankt voor jullie begrip.

Nieuwe huisarts in opleiding (HAIO) Kaatje Timmermans

31 maart was de laatste werkdag van dokter Anton Gadeyne in onze praktijk. We wensen hem veel succes met het vervolg van zijn opleiding tot huisarts. 
Op 1 april is dokter Kaatje Timmermans gestart als onze nieuwe Huisarts in Opleiding (HAIO) in plaats van dokter Gadeyne. Zij zal het komende anderhalf jaar in onze praktijk haar opleiding tot huisarts vervolmaken. Ze was reeds al HAIO in een huisartsenpraktijk in Eeklo en in het ziekenhuis van Ronse. Jullie kunnen bij haar voor alles terecht. Indien nodig, dan is er overleg met één van de vaste artsen.

Griepvaccinatie 2022


Van 7 novemer tot ongeveer 15 december zullen we een aantal vaccinatiemomenten voorzien waarop je gratis je griepvaccin kan laten toedienen.

We zullen op deze momenten het remgeld van de consultatie laten wegvallen.

Gelieve hiervoor telefonisch een afspraak te maken.

Let wel! Je moet zelf je vaccin meebrengen en er zal geen tijd zijn voor andere vragen (ook niet voor attesten of voorschriften). Heb je toch andere vragen, dan maak je best een gewone consultatie. Gelieve gemakkelijke kledij aan te trekken.


Wie komt in aanmerking?

 • Categorie A: hoogste prioriteit, vanaf half oktober
  • Groep 1: personen met een risico op complicaties
   • Iedereen vanaf 65 jaar
   • Alle patiënten vanaf de leeftijd van zes maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, metabole aandoeningen (inclusief diabetes), een BMI hoger dan 35, neuromusculaire aandoeningen of immuniteitsstoornissen
   • Personen die in een instelling verblijven
   • Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
   • Kinderen van zes maanden tot achttien jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan
  • Groep 2: mensen actief in de zorgsector
  • Groep 3: mensen die onder één dak wonen met risicopatiënten uit groep 1 en met kinderen jonger dan zes maanden
 • Categorie B: alle personen tussen 50 en 65 jaar, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden. Zij kunnen worden gevaccineerd wanneer iedereen van categorie gevaccineerd is en afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins
 • Categorie C: zijn er dan nog vaccins over dan kan de rest van de bevolking – die dat wenst – worden gevaccineerd. Systematische vaccinatie van gezonde volwassenen tussen 18 en 65 jaar wordt niet aanbevolen omdat onderzoek uitwijst dat een systematische vaccinatie van deze groep geen invloed heeft op het aantal doktersbezoeken, ziektedagen, antibioticavoorschriften en ziekenhuisopnames.

COVID

Alle info over COVID (mbt reizen, testen, zelf een code aanmaken, testcentra...) vind je onder het tabblad COVID.-19. Gelieve eerst daar te kijken of je een antwoord op je vraag vindt. Indien niet mag je ons contacteren.